Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

Tên file: 113-2018-ND-CP.signed.pdf
Đăng ngày: 2018-11-01 09:36:32
Sửa ngày: 2018-11-01 09:36:32
Ngày ký: 31/8/2018
Ngày hiệu lực: 31/8/2018
Người đăng: th-thcsthanhmy
Kích thước: 662.17 KB
Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 108/2014/nđ-cp ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế