Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019

Hội nghị công chức của trường TH&THCS Thanh Mỹ năm học 2018-2019

GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Học sinh Tiểu học thi giao lưu 2017 – 2018

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r